Nyheter

Anders Öhman och Emma Ulfsdotter Ljunggren har på ett positivt sätt uppmärksammats med en längre artikel i tidningen Omtanke. Artiklen utgår ifrån den föreläsning de genomförde på Socionomdagarna angående ungdomskriminalitet och hur man kan arbeta med ungdomar involverade i gäng i öppenvården.

https://ssil.today/vad-kravs-mot-gangvaldet-165368/nyhet.html#.XmDGk8QZmpw.linkedin


Läs mer

Intresserad av att starta ett MST team?

Är du nyfiken på att veta mer om vad som behövs för att starta ett MST team besvarar vi gärna alla frågor. Vi kan även besöka er på plats och hålla en information om MST efter överenskommelse.


Läs mer

Bašo roditelia (romani-arli)

 

Dži ki  tute so sijan roditeli

MST (Multisystemisk Terapi) tano jek intezivno , kherutno phravdosastljaribe (ambulantno lečibe) bašo o familie. MST tano jek  slobodno volontersko butikeribe so odobrini pes tari socialno služba. Ko jek MST timi kerena 3-4 terapeutia hem jek timesoroledari(grupakoro glavno). Svako familija so prifatini o MST ka kerel buti intezivno jekhe taro odola terapeutia taro timi(grupa). I buti kerela pes khere ki odoja familia ko odola vreme so pasuini e familiake hem odori kori so o problemi ikljola(ovela), sar na primer ki škola. Amen keraja ko odova vakti/vreme so ka pasuini e familiake kova so značini šaj te ovel divesoro, račate ja palem ke kurkeskoro krajo(ko vikend)  ked ka ovel potreba. MST lečibe/sastljaribe tano intezivno, manuš arakhela pes pobut puti ko jek kurko hem odova telo 3 dži ko 5 masekia. Celo timi/grupa isi ole dežurini bašo i familia dive rat, sa o dive ko kurko. Nakratko šaj te vakera so o roditelia hem akaja mreža manuša kerena skoro sa i buti dejbaja podrška e terapeutese.

 

Ciljnogrupa

Akaja ciljnogrupa tane familie so isi olen terne čhave, maškar o 12-17 berš kolen so isi olen  seriozna problemia ponašajea sar soj našibe taro ple časia, kriminaliteti, zloupotreba ,agresivnos, hem odole kaste so rizikuini te frdel/paldel pes taro kher. But i tano važno te ovel barem jek vozrasno manuš kote so odova terno čhavo živini da bi te lel upri peste sar jek roditeljsko odgovornsost   hem te lel than/učestvo ko odova intezivno butikeriba.

 

Bukjakoro čhani

MST tani jek osnova rodikeribase/istraživibase so sikavela sar e ternene čhavengoro socalikano bajraribe/razvoj hem ponašibe održini pes različita faktorencar- famila, amala,škola,komšie hem javera  lokalna aktoria/členia-kola sarine utičinena ko aktivitetia hem ponašaj  e ternengoro. MST- terapeuti kerela buti zaedno e roditelencar hem e roditelengere misle bašo o problemi hem tane jek početno/osnovno rešenie bašo MST. O MST naglasini o mogučnost te keren pes promene panda ko početak taro sastljaribe/lečibe. MST tano jek osnova ko istražibe so potrvdini pes da jek jasno pravilno sistemi bašo o terne čhave ka ovel uključime  hem ka oforminen pes, hem sar asavko konsenkventno ka pratini pes sa džala, but puti relativna šukaripaja/pobolšenje e ternegere ponašajeja. MST isi ole cilj te zorarkerel e roditeljen hem olengiri roditeljsko uloga hem te bajrael i zaedničko butikeriba e mrežaja hem javere lokalno manušencar.

 

I buti kerela pes ke familiakoro svakodnevno okruženje  hem isi la cilj te anen pes ko pravo than o problemia odolea so ka pomožinen pes o roditelia hem o javera ki odoja mreža da bi te arakhen pes neve čhania te sikaven pes e ternenge. MST- terapeuti pomožini e familia te čhivel realna cilja so ola ka mangen te postigninen hem planirinena odola intervencie/zadatke kola so ka keren pes. Svako kurko kerela buti i familia jasna konketna ciljencar kola so ka aven popaše dži ko odova generalno cilj. Zaedno dikhena hem vazdena odola sile so e familiakere členia isi olen hem dikhena sar ola odova ka šaj te upotrebinen ki buti. Jek važno delo/kotor ki buti tane te predvidini pes o prepreke/prečke so šaj te terdžon ko drumo hem sar ka šaj manuš te upotrebini olen. O sastljaribe/lečibe tano legardo/vodimo da bi te arakhen pes sile hem te dikhel pes ko pozitivno so ovela ke familiakere dženende/členende hem ko kontakt javerencar.

 

I škola hem e amalengiri grupa tani, palo o roditelia odola soj tane najvažna ko sistemi MST-butikeriba. I  zaedničko buti maškar o kher hem i škoa tane stalno ko fokus. Ki  škola tani odoja  mogučnost e ternengiri te arakhen socialna amala. MST dela podrška e roditelenge te len jek jasno stavi ko odole ternengere amala so birinena pes, diso so istražibe but puti sikavi da odova stalno legari/ingarela dži ko ternengoro sigutno bajraribe hem kvaliteti taro pozitivna socialikane veze. Jek šukar socialno bajraribe/razvoj bašo odova terno čhavo rodela da bi ov te gradini jek zorali kontaktno mreža maškar o važna manuša soj okolu o oleste.

 

 

Cilj e sastljaribaja/lečibaja

O cilj jekhe MST sastljaribaja/lečibaja tano da bi e terne čhaveskoro problematično ponašaj te ačhavipe/prestanini hem te ovel e famila halati hem podrška kola so ola zaedno odole prirodno mrežaja/vrskaja ka upotrebinen korkori palo o sastlajribe da bi te šaj te uprainen hem te spravinen pes eventualna ponodorigaskere/budučnosteskere pharipancar ko po budučnost.

 

 

MST (Multisystemisk Terapi) /Mulitisistematsko terapiaRelaterade filer för nerladdning