Nyheter

Anders Öhman och Emma Ulfsdotter Ljunggren har på ett positivt sätt uppmärksammats med en längre artikel i tidningen Omtanke. Artiklen utgår ifrån den föreläsning de genomförde på Socionomdagarna angående ungdomskriminalitet och hur man kan arbeta med ungdomar involverade i gäng i öppenvården.

https://ssil.today/vad-kravs-mot-gangvaldet-165368/nyhet.html#.XmDGk8QZmpw.linkedin


Läs mer

Intresserad av att starta ett MST team?

Är du nyfiken på att veta mer om vad som behövs för att starta ett MST team besvarar vi gärna alla frågor. Vi kan även besöka er på plats och hålla en information om MST efter överenskommelse.


Läs mer

ท่านผู้ปกครอง (thai)

 

สำหรับท่านที่เป็นผู้ปกครอง

MST (การบำบัดแบบมัลติซีสเตม) คือการรักษาแบบฉับไวที่วางอยู่บนพื้นฐานของการบำบัดที่บ้านและการเปิดกว้างสำหรับครอบครัว  MSTเป็นการทุ่มเทแบบอาสาสมัครที่ได้รับการรับรองแล้วจากทางสำนักงานบริการสังคม  โดยในคณะทำงานของ MSTจะประกอบด้วยนักบำบัด  3-4  คนและหัวหน้าคณะหนึ่งคน  ซึ่งทุกครอบครัวที่ตอบรับความช่วยเหลือจะได้รับการบำบัดอย่างฉับพลันจากนักบำบัดหนึ่งคนของคณะทำงานทันที  โดยการรักษาสามารถจัดให้ได้ในเวลาที่ทางครอบครัวเห็นเหมาะสม  ทั้งที่บ้านหรือที่ๆเกิดปัญหา เช่นในโรงเรียน  การทำงานจะคำนึงถึงช่วงเวลาที่ครอบครัวมีความพร้อมมากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน  กลางคืน  หรือในวันหยุดก็ได้ตามที่ต้องการ  การทำงานของ MSTเป็นการรักษาอย่างรวดเร็ว  โดยผู้รับบริการจะได้พบกับนักบำบัดหลายครั้งในแต่ละสัปดาห์ภายในช่วง  3-5  เดือน  ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่พร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากครอบครัวตลอด  24  ชั่วโมงและทุกวันตลอดสัปดาห์  อันสามารถสรุปได้ว่าทั้งผู้ปกครองและขอบข่ายรอบตัวที่มีเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่  โดยการสนับสนุนของนักบำบัด

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือครอบครัวที่มีเยาวชนในวัยระหว่าง 12-17 ปีครึ่ง ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมอย่างร้ายแรง  เช่น  การหนีโรงเรียน  ก่ออาชญากรรม  ติดยาเสพติด  อารมณ์รุนแรงและอยู่ในข่ายที่อาจถูกนำตัวออกไปจากครอบครัว  ซึ่งเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนในที่ๆเด็กอยู่อาศัย  ที่พร้อมจะรับภาระอย่างผู้ปกครองที่รับผิดชอบและร่วมอยู่ในการบำบัดอย่างฉับพลันด้วย

 

วิธีการทำงาน

MSTสร้างขึ้นมาจากผลการวิจัยที่แสดงถึงการพัฒนาทางสังคมและพฤติกรรมของเยาวชน  ว่าเกิดจากหลายสาเหตุ  ทั้งครอบครัว  เพื่อน  โรงเรียน  เพื่อนบ้านและอื่นๆในสภาพแวดล้อมรอบตัว  ซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของเยาวชนทั้งสิ้น  คณะนักบำบัด MSTจะทำงานร่วมกับผู้ปกครอง  และแน่นอนว่าความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาที่มีและหนทางการแก้ไขปัญหา  จะนำพาไปสู่ทางออกในการดำเนินการของเรา  ทาง MSTยืนยันหนักแน่นถึงความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การเริ่มต้นของการรักษา  MSTสร้างขึ้นจากการวิจัยที่ยืนยันอย่างชัดเจนถึงระบบการกำกับดูแลที่เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและจัดแต่งได้เองด้วย  โดยจะมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด  ซึ่งปกติแล้วจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับพฤติกรรมของเยาวชน  เป้าหมายของเราคือช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปกครองในการแสดงบทบาทของตัวเอง  และพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและบุคคลใกล้ชิดอื่นๆที่อยู่รอบตัว

 

การบำบัดจะกระทำในบรรยากาศประจำวันของครอบครัว  โดยมีเป้าหมายที่จะจัดการกับปัญหาด้วยการช่วยเหลือผู้ปกครองและคนอื่นๆในขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง  ให้ได้พบหนทางใหม่ในการเผชิญหน้ากับเยาวชน  นักบำบัดจาก MSTจะช่วยครอบครัวในการวางเป้าหมายที่เป็นจริงที่ต้องการให้ไปถึงได้  รวมทั้งการวางแผนงานปฏิบัติการ  ซึ่งในทุกสัปดาห์ทางครอบครัวจะได้รับเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินงานเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  เราจะร่วมกันในการรวบรวมพลังที่มีของสมาชิกในครอบครัว  และดูให้ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ซึ่งส่วนที่สำคัญในการทำงานคือการสามารถคาดการณ์ได้ถึงอุปสรรคและมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับสิ่งเหล่านี้  การบำบัดจะได้รับการกระตุ้นจากพลังและการมองในทางบวกที่มีจากสมาชิกในครอบครัวและการติดต่อกับคนอื่นๆ

 

ทั้งโรงเรียนและกลุ่มเพื่อนๆเป็นส่วนสำคัญรองลงมาจากครอบครัวในการทำงานของ MSTการประสานงานระหว่างบ้านกับโรงเรียนจะถือเป็นจุดที่ต้องให้ความสนใจเสมอ  เพราะโรงเรียนคือสถานที่ๆเยาวชนจะมีโอกาสดีที่สุดในการพบปะกับมิตรสหายทางสังคม  MSTสนับสนุนผู้ปกครองในการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการเลือกคบเพื่อนฝูงของเยาวชน  ที่ผลการวิจัยได้แสดงชัดว่าบ่อยๆแล้วจะช่วยให้เยาวชนได้เข้าใจและมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม  การพัฒนาทางสังคมที่ดีสำหรับคนหนุ่มสาวจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นจากขอบข่ายการติดต่อที่ยั่งยืนระหว่างบุคคลสำคัญๆต่างๆที่อยู่รอบตัวเยาวชน

 

เป้าหมายของการรักษา

เป้าหมายจากการบำบัดจาก MSTก็เพื่อทำให้พฤติกรรมที่มีปัญหาของคนหนุ่มสาวยุติลง  และเพื่อให้ครอบครัวและผู้คนรอบข้างได้มีเครื่องมือที่สามารถนำออกมาใช้ได้ทันทีเมื่อการบำบัดสิ้นสุดลง  จะได้สามารถจัดการปัญหาที่อาจพบได้ในอนาคตด้วยตนเองRelaterade filer för nerladdning