Nyheter

Anders Öhman och Emma Ulfsdotter Ljunggren har på ett positivt sätt uppmärksammats med en längre artikel i tidningen Omtanke. Artiklen utgår ifrån den föreläsning de genomförde på Socionomdagarna angående ungdomskriminalitet och hur man kan arbeta med ungdomar involverade i gäng i öppenvården.

https://ssil.today/vad-kravs-mot-gangvaldet-165368/nyhet.html#.XmDGk8QZmpw.linkedin


Läs mer

Intresserad av att starta ett MST team?

Är du nyfiken på att veta mer om vad som behövs för att starta ett MST team besvarar vi gärna alla frågor. Vi kan även besöka er på plats och hålla en information om MST efter överenskommelse.


Läs mer


Målgrupp

MST är framtaget för att arbeta med ungdomar i åldern 12-17 år som har allvarliga beteendeproblem och riskerar att placeras utanför hemmet. Allvarliga beteendeproblem innebär exempelvis kriminalitet, missbruk, aggressivitet och ofta i kombination med skolproblem.

Ungdomarnas vårdnashavare/föräldrar har en central roll i behandlingen och deras engagemang och deltagande i arbetet är en förutsättning för att kunna arbeta med MST.

En annan förutsättning för en MST behandling är att den unge bor hemma och att planeringen är att det är där man skall fortsätta att bo.  Skulle en ungdom vara placerad skall en tydlig planering finnas för när hemflytt sker, i samråd med socialtjänst, MST teamet och föräldrarna, innan behandlingen påbörjas.

Utveckling av MST för andra målgrupper

När flera studier visade positiva resultat för MST och arbetet med utagerande ungdomar, väcktes intresset för studera möjligheten att använda MST på andra målgrupper. Dessa brukar kallas ”MST adaptations”, dvs traditionell MST som delvis anpassats för den nya målgruppen. Alla nya MST anpassningar för nya målgrupper studeras noggrant och i flera olika steg. För tillfället har 13 olika målgrupper studerats och hittills har fyra av dem, efter flera år av forskning och uppföljning, visat sig ha positiv effekt och har implementertas både i USA och Europa.

 • Child Abuse andNeglect (MST-CAN)
  • ärendet har uppmärksammats av socialtjänsten för missförhållande och vanvård i hemmet
  • barnet det berör skall vara i ålder 6-17 år
  • det skall ha inkommit en rapport/anmälan på missförhållanden de senaste 180 dagarna
 • Psychiatric (MST-Psychiatric)
  - Vänder sig till barn/ungdomar med svåra  psyktiatriska problem så som ångestprobelmatik,depression, bipolär diagnos
 • Problem Sexual Behavior (MST-PSB)
  • MST för ungdomar med historia av kriminellt sexuellt beteende så som så som sexuella övergrepp, våldtäkter och sexuella ofredanden mot barn.

 

För mer information kring ”MST adaptations” vänligen kontakta:

MST Programchef/ MST Expert:
Emma Ulfsdotter
Mobil: 076-1225125
E-post: emma.ulfsdotter@stockholm.se

MST Expert
Geena Jacobsson
Mobil: 076-1293997
E-post: geena.jacobsson@stockholm.se

Utförlig information finns även på http://mstservices.com/index.php/target-populations