Positiva resultat i Östersund

MST teamet uppvisar positiva resultat i Östersund. Läs här hur en mamma beskriver framstegen med hennes dotter:

 

http://www.ostersund.se/om-webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2017-04-18-mst---intensiv-insats-som-ger-resultat.html


Läs mer

Intresserad av att starta ett MST team?

Är du nyfiken på att veta mer om vad som behövs för att starta ett MST team besvarar vi gärna alla frågor. Vi kan även besöka er på plats och hålla en information om MST efter överenskommelse.


Läs mer


Uppföljning av resultat

Alla de svenska MST teamen följer upp hur det har gått för de ärenden man arbetat med sedan 2008. Uppföljningarna görs vid start av ärendet, när ärendet avslutats, sex- och18 månader efter avslutad behandling.

För mer information läs under rubriken "Statistk 2003-2011".
 

För mer information kring uppföljningarna vänligen kontakta:

MST Konsult/System Supervisor:
Emma Ulfsdotter
Mobil: 076-1225125
E-post: emma.ulfsdotter@stockholm.se