Nyheter

Anders Öhman och Emma Ulfsdotter Ljunggren har på ett positivt sätt uppmärksammats med en längre artikel i tidningen Omtanke. Artiklen utgår ifrån den föreläsning de genomförde på Socionomdagarna angående ungdomskriminalitet och hur man kan arbeta med ungdomar involverade i gäng i öppenvården.

https://ssil.today/vad-kravs-mot-gangvaldet-165368/nyhet.html#.XmDGk8QZmpw.linkedin


Läs mer

Intresserad av att starta ett MST team?

Är du nyfiken på att veta mer om vad som behövs för att starta ett MST team besvarar vi gärna alla frågor. Vi kan även besöka er på plats och hålla en information om MST efter överenskommelse.


Läs mer


Evidensbaserad behandling

Evidensbaserat, innebär för MST, att flera studier har påvisat att MST fungerar och har positiva resultat med ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. I MST metoden återfinns flera väl fungerade behandlingar så som kognitiv beteendeterapi, familjeterapi och community psychology för att kunna nå målgruppen så bra som möjligt och uppnå positiva resultat. Efter 30 år av internationell forskning och 18 studier har MST vid upprepade tillfällen visat:

  • att ungdomar kan stanna i sin hemmiljö, man har minskat placeringar utanför hemmet med upp till 50%
  • att ungdomar stannar kvar i skolan
  • att ungdomar hamnat i färre problem, man har minskat återfall i kriminalitet med upp till 70 %
  • bevis på förbättrade familjerelationer och funktionalitet
  • minskade psykiatriska symptom hos ungdomarna
  • minskat alkohol och droganvändande hos ungdomarna