Nyheter

Anders Öhman och Emma Ulfsdotter Ljunggren har på ett positivt sätt uppmärksammats med en längre artikel i tidningen Omtanke. Artiklen utgår ifrån den föreläsning de genomförde på Socionomdagarna angående ungdomskriminalitet och hur man kan arbeta med ungdomar involverade i gäng i öppenvården.

https://ssil.today/vad-kravs-mot-gangvaldet-165368/nyhet.html#.XmDGk8QZmpw.linkedin


Läs mer

Intresserad av att starta ett MST team?

Är du nyfiken på att veta mer om vad som behövs för att starta ett MST team besvarar vi gärna alla frågor. Vi kan även besöka er på plats och hålla en information om MST efter överenskommelse.


Läs mer

MSTs behandlingsmodell

Intensiv familjefokuserad terapi
Grunden i MST modellen är att öka vårdnadshavarnas föräldrafärdigheter och förändra det antisociala, ofta våldsamma och kriminella, beteendet hos ungdomar

MST terapeuter arbetar i miljöer där ungdomarna befinner sig,  hemma, i närområdet och på skolan. Anledningen till detta är att det finns bevis på att alla komponeneter i en ungdoms liv – familj, vänner, skola, och närområde- alla bidrar till  att allvarliga beteendeproblem upprätthålls.

MST terapeuterna träffar familjen och andra personer i den unges nätverk flera gånger per vecka. De är hos familjen när det behövs, har jour 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan och träffar familjen på tider som passar familjen.

Att arbeta hemma hos familjen minskar antalet avbrutna behandlingar  just på grund av att MST anpassar sig efter familjens vardag och minskar eventuella bekymmer annars skulle haft att ta sig till behandlingen.På hemmaplan och i närområdet
Placeringar av ungdomar utanför hemmet har visat sig i forskning vara ineffektiva när det gäller positiva resultat på lång sikt.

En anledning till detta är att ungdomarna ofta återvänder hem till samma miljö som de placerades ifrån när det gäller kompisar, skolmiljö, relationer och mönster i hemmet.

För att bryta detta mönster arbetar MST med att:

  • öka vårdnadshavarnas föräldrafärdigheter
  • förbättra relationerna i familjen
  • involvera ungdomen med kamrater som inte begår brott och har antisocialt beteende
  • förbättra skolsituationen med högre närvaro och bättre betyg alternativt  förbättra situationen på en praktikplats eller arbete
  • involvera ungdomen i positiva fritidsaktiviteter
  • bygga ett nätverk bestående av familj, släkt, grannar och vänner som kan hjälpa vårdnadshavarna att bibehålla positiva förändringar över tid


Familjen  och MST terapeuten samarbetar med att designa en skräddarsydd behandlingsplan och mål för arbetet. Delmål för att nå de övergripande målen förnyas och utvärderas varje vecka för att hålla fokus i arbetet. Planerna är meningsfulla för familjen och bygger på att använda familjemedlemmars styrkor för att nå förändring. Bygga på familjens styrkor gör att det är mer troligt med positiva resultat under behandlingen, men också för att positiva resultat skall hålla över tid.