Nyheter

Anders Öhman och Emma Ulfsdotter Ljunggren har på ett positivt sätt uppmärksammats med en längre artikel i tidningen Omtanke. Artiklen utgår ifrån den föreläsning de genomförde på Socionomdagarna angående ungdomskriminalitet och hur man kan arbeta med ungdomar involverade i gäng i öppenvården.

https://ssil.today/vad-kravs-mot-gangvaldet-165368/nyhet.html#.XmDGk8QZmpw.linkedin


Läs mer

Intresserad av att starta ett MST team?

Är du nyfiken på att veta mer om vad som behövs för att starta ett MST team besvarar vi gärna alla frågor. Vi kan även besöka er på plats och hålla en information om MST efter överenskommelse.


Läs mer


Nio principerna

Princip 1:
Första steget i behandlingen är att förstå sambandet mellan problemet  och det större sammanhanget.

Princip 2:
Terapeutiska kontakter skall betona det positiva och utnyttja systemets styrkor för förändring.

Princip 3:
Interventioner skall syfta till att uppmuntra ansvarsfullt beteende och minska oansvarigt beteende hos familjemedlemmar och andra.

Princip 4:
Interventionerna skall ha fokus på ”här och nu”, vara handlings- och målinriktade och väl definierade.

Princip 5:
Interventionerna skall rikta sig mot beteendet mellan olika aktörer, fokus på sekvenser, både de som förstärker problemet och de som förstärker positiva utvecklingar.

Princip 6:
Interventionerna skall vara i samklang med den unges ålder och behov.

Princip 7:
Interventionerna skall kräva dagliga eller veckovisa ansträngningar av familjen.

Princip 8:
Interventionernas effekt skall utvärderas kontinuerligt för att se framsteg och upptäcka/komma över eventuella barriärer.

Princip 9:
Interventionerna skall genomföras på ett sätt som gör att familjen kan möta framtida svårigheter på ett bättre sätt.